Translate

martes, 10 de octubre de 2017

Histories de MacAndriOO: Signatura de la declaració de independència de Ca...

Histories de MacAndriOO: Signatura de la declaració de independència de Ca...: 72 parlamentaris signen la declaració de independència de CatalunyaA continuació, desenvolupem estratègies per donar suport a nous processos de pensament mes eficaços

No hay comentarios:

Publicar un comentario